Sagsnummer: 15-70-00889

Erhvervsfisker får ikke behandlet klage over indslag om lystfiskeri

17-12-2015

TV 2 Fyn bragte et indslag om elfiskeri. En erhvervsfisker klagede blandt andet med den begrundelse, at han som erhvervsfisker og licensbetaler har en personlig og erhvervsmæssig interesse i sagen. Pressenævnet afviser at behandle klagen, da erhvervsfiskeren ikke er omtalt i indslaget og derfor ikke har retlig interesse.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

 

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Klagen til Pressenævnet er indgivet af [Klager] personligt. Henset til, at [Klager] hverken direkte eller indirekte personligt er nævnt i indslaget om elfiskeri, kan han ikke anses for at have en sådan retlig interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Det forhold, at han er fisker og licensbetaler, kan ikke føre til et andet resultat. Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

 

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00889.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: