Sagsnummer: 15-70-00888

Generel omtale af etniske danskere behandles ikke.

01-12-2015

Radio24syv omtalte etniske danskere som ”grisefarvede”. Klagen afvises da klager ikke selv er omtalt.

 

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have en generel interesse i det emne, der er behandlet.
Henset til, at [Klage] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i udsendelsen, har han ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen, hvorfor denne afvises. Det forhold, at [Klage] måtte være etnisk dansker, kan ikke føre til en anden vurdering.
Klagen afvises herefter, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 2.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00888.

Del på sociale medier ved at klikke her: