Sagsnummer: 2008-6-0771

Genoptaget sag. Fortsat ikke mulighed for at tage stilling til, om Tænk havde bragt ukorrekt oplysning. Der var ikke grundlag for at ændre nævnets kendelse af 24. juni 2008 (sag 2008-6-0674).

17-12-2008

Genoptaget sag. Klager – en virksomhed – havde klaget over, at Tænk havde bragt forkerte oplysninger.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det materiale og de oplysninger, der er fremkommet, efter at Pressenævnet afsagde sin kendelse af 24. juni 2008, kan ikke føre til en anden vurdering vedrørende Eurofins’ testresultater, og Pressenævnet kan derfor fortsat ikke tage stilling til, om Tænk har bragt en ukorrekt oplysning om indholdet af methidathion i [K]’s Rosencreme. Pressenævnet finder herefter fortsat ikke grundlag for at udtale kritik af Tænk.
Pressenævnet finder endvidere, at der ikke er grundlag for at ændre afgørelsen vedrørende genmæle, idet det bemærkes, at en afgørelse om genmæle må træffes på baggrund af de oplysninger, der foreligger på tidspunktet for nævnets afgørelse af sagen. Der er heller ikke grundlag for at anse [K] berettiget til endnu et genmæle i anledning af de nye oplysninger.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2008-6-0771.

Del på sociale medier ved at klikke her: