Sagsnummer: 2008-6-0738

Grundlag for genmæle over for TV 2 ØST. Forkert oplysning om postforretningen.

20-11-2008

Klager – en virksomhed – klagede over en udsendelse på TV 2 ØST. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Det følger af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt …

Klager – en virksomhed – klagede over en udsendelse på TV 2 ØST.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Efter det oplyste kan borgerne i Guldborg ikke afhente pakker i Sakskøbing. Dette skal ske i Nr. Alslev, hvor det både er muligt at sende og afhente pakker. Alle postforretninger kan således ordnes i Nr. Alslev.
Pressenævnet finder, at navnlig udsagnet ”De skal nu besøge to forskellige posthuse for henholdsvis at sende og hente pakker” giver indtryk af, at Guldborg-posthusets tidligere kunder nu skal besøge to forskellige posthuse, hvis de både skal sende og afhente pakker, hvilket ikke er korrekt. Nævnet finder, at oplysningen kan være egnet til at påføre [K] økonomisk eller anden skade af betydning, idet seeren efterlades med det indtryk, at klager på en særlig uhensigtsmæssig måde vanskeliggør kundernes postforretninger. [K] er derfor berettiget til efter påkrav at få bragt et genmæle, jf. medieansvarsloven § 39. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2008-6-0738.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: