Sagsnummer: 2008-6-0766

Grundlag for genoptagelse af sag mod Tænk.

20-11-2008

Det indklagede medie anmodede om genoptagelse af en sag, idet mediet mente, der var kommet nye oplysninger. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag også afgørelse vedrørende spørgsmål om eventuel genoptagelse af sagen. …

Det indklagede medie anmodede om genoptagelse af en sag, idet mediet mente, der var kommet nye oplysninger.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag også afgørelse vedrørende spørgsmål om eventuel genoptagelse af sagen.
Pressenævnet kan genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. På det foreliggende grundlag finder nævnet, at sagen skal genoptages. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2008-6-0766.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: