Sagsnummer: 1999-0120

Ikke genmæle overfor domshoved i Ugeskrift for Retsvæsen

09-11-1999

Bladet nægtede at bringe et genmæle overfor et "domshoved". Da "domshoveder" er en del af bladets redaktionelle stof, kunne dette give anledning til et genmæle, men Pressenævnet fandt, at de oplysninger klageren anførte var af uvæsentlig betydning og ikke berettigede til et genmæle. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. …

Bladet nægtede at bringe et genmæle overfor et "domshoved". Da "domshoveder" er en del af bladets redaktionelle stof, kunne dette give anledning til et genmæle, men Pressenævnet fandt, at de oplysninger klageren anførte var af uvæsentlig betydning og ikke berettigede til et genmæle.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 1999-0120.

Del på sociale medier ved at klikke her: