Sagsnummer: 2008-6-0751

Ikke grundlag for genmæle over for 3f.dk. Ingen forkerte oplysninger. Overskrift var udtryk for vurdering.

31-10-2008

Klager – et moderselskab på vegne af datterselskabet – klagede over to artikler i 3f.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at 3f.dk korrekt har oplyst, at 3Fs Transportgruppe har beskyldt vognmandsvirksomheden KP Logistik for brud på dansk lovgivning i relation til chaufførernes løn- og arbejdsforhold. Det fremgår af artiklerne, at [A] er omtalt, idet KP Logistik er [A]s underleverandør, og at KP Logistik er arbejdsgiver for chaufførerne. [A] er derfor ikke berettiget til et genmæle som følge af, at 3f.dk fejlagtigt måtte have givet indtryk af, at [A] var part i sagerne. Det forhold, at hændelserne refereres til som ”[A]-sag”, kan ikke føre det et andet resultat.

Da udsagnet ”Dumpingløn giver lave priser i [A]” er udtryk for en vurdering og ikke har karakter af en faktisk oplysning, er [A] heller ikke berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2008-6-0751.

Del på sociale medier ved at klikke her: