Sagsnummer: 2009-6-0919

Ikke grundlag for genoptagelse af sag mod 2770 Tårnby. Klagefrist. (Formandssag)

16-12-2009

Klager – et firma – anmodede om genoptagelse af sag nr. 2009-6-0915.

Pressenævnets formand udtaler:
Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag også afgørelse vedrørende spørgsmål om eventuel genoptagelse af sagen. Pressenævnet kan genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse.
Klagen er modtaget i Pressenævnet tirsdag den 24. november 2009. Artiklen må efter det oplyste anses uddelt fra den 20. oktober 2009. Uanset artiklen senest er uddelt mandag den 26. oktober 2009, er 4-ugers klagefristen således overskredet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Lynettens Bådservice er herefter ikke fremkommet med sådanne nye oplysninger, og der er derfor grundlag for at genoptage behandlingen af sagen. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2009-6-0919.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: