Sagsnummer: 2006-6-0412

Ikke grundlag for genoptagelse af sag mod Ekstra Bladet. Intet nyt.

10-11-2006

Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen. Pressenævnet vil kunne genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Der skal således …

Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen. Pressenævnet vil kunne genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Der skal således være tale om oplysninger, der ikke har været Nævnet bekendt, da Nævnet traf afgørelse i sagen. Da der ikke var fremkommet sådanne nye oplysninger, fandt Nævnet ikke grundlag for at genoptage sagen..

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2006-6-0412.

Del på sociale medier ved at klikke her: