Sagsnummer: 2009-6-0910

Ikke grundlag for genoptagelse af sag mod Herlev Bladet. Ingen nye oplysninger af betydning.

25-11-2009

Klager – en privatperson – anmodede om genoptagelse af sag nr. 2009-6-0888.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen. Pressenævnet vil kunne genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse.
Da klager ikke er fremkommet med sådanne nye oplysninger, finder nævnet ikke grundlag for at genoptage sagen. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2009-6-0910.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: