Sagsnummer: 2007-6-0608

Ikke grundlag for genoptagelse af sag mod JydskeVestkysten. Intet nyt.

27-12-2007

Klageren anmodede om genoptagelse af sag 2007-6-527. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag også afgørelse vedrørende spørgsmål om eventuel genoptagelse af sagen. Pressenævnet kan genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer …

Klageren anmodede om genoptagelse af sag 2007-6-527.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag også afgørelse vedrørende spørgsmål om eventuel genoptagelse af sagen.
Pressenævnet kan genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Da [K] ikke er fremkommet med sådanne nye oplysninger, finder nævnet ikke grundlag for at genoptage sagen. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0608.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: