Sagsnummer: 2005-6-0185

Ikke grundlag for kritik af Kig Ind for omtale af velgørenhedsshow i Tivoli.

21-09-2005

Klager klagede over en artikel bragt i Kig Ind omhandlende et velgørenhedsshow i Tivoli. På baggrund af de begrænsede muligheder for bevisbedømmelse kunne Pressenævnet ikke tage stilling til det faktiske forløb under velgørenhedsshowet. Pressenævnet fandt imidlertid, at artiklen var udtryk for journalistens vurdering af showet, og at en gengivelse heraf som den forliggende ikke var …

Klager klagede over en artikel bragt i Kig Ind omhandlende et velgørenhedsshow i Tivoli. På baggrund af de begrænsede muligheder for bevisbedømmelse kunne Pressenævnet ikke tage stilling til det faktiske forløb under velgørenhedsshowet. Pressenævnet fandt imidlertid, at artiklen var udtryk for journalistens vurdering af showet, og at en gengivelse heraf som den forliggende ikke var i strid med god presseskik. For så vidt angår det anførte under overskriften ”Ked af Showet”, fandt Pressenævnet, at der ikke var omtalt forhold, der beskyldte [K] for uregelmæssigheder eller uredeligt forhold i øvrigt i forbindelse med showets økonomi, men at der alene var tale om en faktisk oplysning, hvorunder det anførtes, at det endelige regnskab endnu ikke forelå. Pressenævnet fandt, at der heller ikke i øvrigt var grundlag for at udtale kritik i sagen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2005-6-0185.

Del på sociale medier ved at klikke her: