Sagsnummer: 2005-6-0184

Ikke grundlag for kritik af Se og Hør for omtale af velgørenhedsshow i Tivoli.

21-09-2005

Klager klagede over en artikel bragt i Se og Hør omhandlende et velgørenhedsshow i Tivoli. På baggrund af parternes divergerende opfattelse og Pressenævnets begrænsede muligheder for bevisbedømmelse, kunne nævnet ikke vurdere, hvad der faktiske skete under velgørenhedsshowet. Pressenævnet fandt imidlertid, at artiklens overskrift og indhold var udtryk for journalistens vurdering af showet, og at en …

Klager klagede over en artikel bragt i Se og Hør omhandlende et velgørenhedsshow i Tivoli. På baggrund af parternes divergerende opfattelse og Pressenævnets begrænsede muligheder for bevisbedømmelse, kunne nævnet ikke vurdere, hvad der faktiske skete under velgørenhedsshowet. Pressenævnet fandt imidlertid, at artiklens overskrift og indhold var udtryk for journalistens vurdering af showet, og at en gengivelse heraf som sket ikke var i strid med god presseskik. Det forhold, at [K] i artiklen betegnes som bøsse fandtes ikke at være i strid med god presseskik. Pressenævnet havde ved vurderingen heraf lagt vægt på, at [K] efter eget ønske var notorisk kendt som sådan i offentligheden, og at showet efter det oplyste tillige omhandlede optræden, hvor dette emne var en del af showet. Pressenævnet havde ikke taget stilling til, hvorvidt udsagnet i overskriften var til skade for alle homoseksuelle, idet [K] ikke havde kompetence til at klage på hele denne samfundsgruppes vegne. Pressenævnet fandt, at der heller ikke i øvrigt var grundlag for at udtale kritik af bladet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2005-6-0184.

Del på sociale medier ved at klikke her: