Sagsnummer: 2007-6-0581

Ikke kritik af Århus Stiftstidende og www.stiften.dk for at bringe vurderinger af generel karakter.

05-12-2007

Klager klagede over tre artikler i Århus Stiftstidende og på www.stiften.dk Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [K]s kommentarer er forvansket. Pressenævnet kan på grund af de bevismæssige begrænsninger ikke tage stilling til, hvilken forklaring der er den rigtige. Pressenævnet finder imidlertid, at det ligger inden for redaktørens ret til …

Klager klagede over tre artikler i Århus Stiftstidende og på www.stiften.dk
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Parterne har afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [K]s kommentarer er forvansket. Pressenævnet kan på grund af de bevismæssige begrænsninger ikke tage stilling til, hvilken forklaring der er den rigtige. Pressenævnet finder imidlertid, at det ligger inden for redaktørens ret til at redigere mediet at forkorte klagers kommentar, og nævnet udtaler ikke kritik heraf.
Pressenævnet finder, at det af pressejurist Oluf Jørgensens udtalelser fremgår, at der kan være problemer med offentliggørelse af navnlig anonyme indlæg på en blog, herunder på [K]s blog. Nævnet finder imidlertid, at det klart fremgår af artiklerne, at der er tale om Oluf Jørgensens vurderinger og at vurderingerne i øvrigt er af generel karakter, og nævnet udtaler derfor ikke sin kritik i anledning af, at disse vurderinger blev bragt.
Pressenævnet finder, at Århus Stiftstidende og www.stiften.dk heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0581.

Del på sociale medier ved at klikke her: