Sagsnummer: 2007-6-0600

Ikke kritik af Dagbladet Holstebro-Struer for overskriften "Degraderet cheflæge beholder millionløn". Ikke grundlag for genmæle.

27-12-2007

To klagere – en region og en person – klagede over en artikel i Dagbladet Holstebro-Struer.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information, jf. punkt A.1. Overskriften til artiklen kan give det indtryk, at [K2] blev forsat til en ringere tjenestegrad som straf, men det fremgår tilstrækkelig klart af artiklen, at det hele tiden har været aftalt, at rokaden skulle finde sted, og nævnet udtaler ikke sin kritik. Nævnet bemærker i øvrigt, at Dagbladet Holstebro-Struer den 31. oktober 2007 bragte et debatindlæg omhandlende [K1]s synspunkter i sagen.
Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk skade eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
[K2] er ikke længere direktør for Hospitalsenhed Vest. Nævnet finder herefter, at udsagnet ”degradering” er avisens vurdering, og klagerne er derfor ikke berettiget til at få bragt et genmæle. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0600.

Del på sociale medier ved at klikke her: