Sagsnummer: 2009-6-0897

Ikke kritik af dr.dk og Danmarks Radio. Behørigt berigtiget og derfor heller ikke grundlag for genmæle.

25-11-2009

Klager – en person – klagede over artiklen ”V-kandidat: Drop [A]” på dr.dk og et radioindslag på Danmarks Radios P4 Bornholm.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Efter parternes oplysninger lægges det til grund, at Danmarks Radio i [K]s indlæg ikke havde dækning for, at klager skulle have opfordret til at undlade at stemme på [A], og mediet har derved – som erkendt – bragt en forkert information.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktørens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at lytterne og læserne får mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen, jf. punkt A.7.
Pressenævnet finder, at berigtigelserne på henholdsvis dr.dk og Danmarks Radios P4 Bornholm den 25. september og 8. oktober 2009 i tilstrækkeligt omfang berigtiger forholdet, og nævnet udtaler ikke sin kritik heraf.
Uanset om den ukorrekte information måtte være egnet til at påføre [K] skade af betydning, finder nævnet, at klager ikke er berettiget til at få bragt et genmæle, idet de to berigtigelser korrigerer de påklagede forhold. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2009-6-0897.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: