Sagsnummer: 2006-6-0385

Ikke kritik af Ekstra Bladet. Klager havde selv udtalt sig.

26-10-2006

Parterne havde afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [K] er frontfigur i Dansk Front, Århus. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kunne Nævnet ikke tage stilling til, hvilke forklaringer der var de rigtige. Pressenævnet kunne på grund af ovennævnte bevismæssige begrænsninger endvidere ikke tage stilling til årsagen til [K]s udtræden …

Parterne havde afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt [K] er frontfigur i Dansk Front, Århus. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kunne Nævnet ikke tage stilling til, hvilke forklaringer der var de rigtige. Pressenævnet kunne på grund af ovennævnte bevismæssige begrænsninger endvidere ikke tage stilling til årsagen til [K]s udtræden fra Dansk Folkepartis Ungdoms bestyrelse i Århus, hvorvidt han havde været ”involveret i optøjer sammen med White Pride”, og hvorvidt der var sket en forvanskning vedrørende udsagnet ”Jeg har venner i White Pride, men jeg er ikke ekstremist”. Parterne havde over for Pressenævnet afgivet modstridende forklaringer vedrørende de informationer, der blev givet forud for interviewet. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Nævnet, kunne Nævnet ikke tage stilling til hvilken forklaring, der var den rigtige. Pressenævnet fandt imidlertid, at [K] ved at besvare Ekstra Bladets spørgsmål vedrørende Dansk Front og henvise til et tv-interview vedrørende den højreekstremistiske gruppe White Pride måtte have været klar over, at Ekstra Bladet ville kunne sætte interviewet i sammenhæng med omtale af det pågældende miljø, og Nævnet fandt derfor, at der ikke var grundlag for at udtale kritik heraf. Pressenævnet fandt videre, at det af artiklen ”Hitler var en god mand” klart fremgik, at der var tale om en kommentar fra [A], ligesom [K] heller ikke var omtalt som ”nazist”. Nævnet udtalte derfor ikke kritik af det bragte. Pressenævnet fandt, at der ikke i øvrigt var grundlag for at udtale kritik i sagen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2006-6-0385.

Del på sociale medier ved at klikke her: