Sagsnummer: 11-70-00155

Ikke kritik af Fredericia Dagblad for at undlade (yderligere) omtale af Partiet Fredericia Udviklings synspunkter. Non-information.

01-12-2011

Klager – Partiet Fredericia Udvikling – klagede bl.a. over mediets afvisning af at bringe indlægget ”Utroværdig borgmester” i Fredericia Dagblad.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at under brud på god presseskik henhører også hindring af berettiget offentliggørelse af informationer af væsentlig betydning for offentligheden, samt eftergivenhed over for udenforståendes krav om indflydelse på massemediernes indhold, hvis eftergivenheden kan medføre tvivl om massemediernes frie og uafhængige stilling.
Pressenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at Fredericia Dagblad ved at udelade yderligere omtale af Partiet Fredericia Udviklings synspunkter har hindret offentliggørelse af information af væsentlig betydning for offentligheden. Nævnet udtaler ikke kritik.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00155.

Del på sociale medier ved at klikke her: