Sagsnummer: 2006-6-0380

Ikke kritik af Fyens Stiftstidende for at beskrive en anholdelse. Vurdering.

26-10-2006

Det er en betingelse for at få en klage realitetsbehandlet af Pressenævnet, at klager har retlig interesse i sagen. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Pressenævnet fandt, at det ikke kunne udelukkes, at det var muligt for personer med …

Det er en betingelse for at få en klage realitetsbehandlet af Pressenævnet, at klager har retlig interesse i sagen. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Pressenævnet fandt, at det ikke kunne udelukkes, at det var muligt for personer med kendskab til de forhold, der beskrives i artiklerne, at identificere [K] som den omtalte person. Pressenævnet fandt, at [K] derfor har retlig interesse i at klagen behandles af Nævnet. Det fremgår af de Vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Pressenævnet fandt, at den omtalte sag var af en sådan offentlig interesse, at der var belæg for at skrive artiklen. I henhold til de Vejledende regler har det enkelte menneske krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Pressenævnet fandt videre, at udsagnet ”havde tisset i bukserne og var så fuld, at han også tissede på bagsædet af politibilen på vej til stationen” illustrerede situationen over for læserne, og Nævnet udtalte ikke kritik af det bragte. Pressenævnet fandt, at udsagnet ”sejlede stærkt beruset rundt på Lillebælt” fremstod som Fyens Stiftstidendes vurdering på baggrund af de i artiklen offentliggjorte oplysninger, og Nævnet udtalte ikke kritik af det bragte. Det følger af de Vejledende regler for god presseskik, at det ved omtale af en straffesag klart skal fremgå, om sigtede/tiltalte har erklæret sig skyldig eller ikke-skyldig. Pressenævnet fandt, at det med udsagnet ”Og den 71-årige sømand og hans forsvarer, advokat Erling Christensen, kan se frem til en ny dyst mod Koldings vicepolitimester, Henrik Werner Hansen” fremgik, at [K] havde erklæret sig ikke-skyldig, og Nævnet udtalte ikke sin kritik. Pressenævnet fandt, at Fyens Stiftstidende heller ikke i øvrigt havde handlet i strid med god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2006-6-0380.

Del på sociale medier ved at klikke her: