Sagsnummer: 2006-6-0413

Ikke kritik af Herning Folkeblad for krænkende udsagn. Klager var kommet til orde. Retlig interesse.

14-12-2006

Klager klagede over artikel i Herning Folkeblad. Selvom [K] ikke var nævnt ved navn i artiklen ”Milliontab på ejendomsskat” kunne han efter oplysningerne i en anden artikel samme dag identificeres som ejer af [vejnavn] 15. Han havde derfor retlig interesse også i klagen vedrørende denne artikel. Parterne havde over for Pressenævnet afgivet modstridende forklaringer om, …

Klager klagede over artikel i Herning Folkeblad. Selvom [K] ikke var nævnt ved navn i artiklen ”Milliontab på ejendomsskat” kunne han efter oplysningerne i en anden artikel samme dag identificeres som ejer af [vejnavn] 15. Han havde derfor retlig interesse også i klagen vedrørende denne artikel. Parterne havde over for Pressenævnet afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt retlige bebyggelsesprocenter var korrekt anvendt i vurderingerne pr. 1. januar 2002. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kunne Nævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring der var den rigtige. Nogle af udsagnene i de omhandlede artikler kunne være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [K], men han var kommet til orde i artiklen samme dag og i debatindlægget den 1. november 2006. Pressenævnet fandt herefter, at avisen ikke havde tilsidesat god presseskik. Pressenævnet fandt, at Herning Folkeblad heller ikke i øvrigt havde tilsidesat god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2006-6-0413.

Del på sociale medier ved at klikke her: