Sagsnummer: 2006-6-0386

Ikke kritik af Information for at undlade at forelægge vurderinger. Offentlig person.

08-11-2006

Det er Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer – herunder ikke mindst politisk aktive personer – i forhold til andre må tåle en mere nærgående og kritisk omtale af deres person og de handlinger, de foretager. Det var endvidere Nævnets opfattelse, at det anvendte ordvalg ”infiltrerer”, ”overtager”, ”indsat” og udsagnet om, at [K2] ”siden hen har …

Det er Pressenævnets opfattelse, at offentlige personer – herunder ikke mindst politisk aktive personer – i forhold til andre må tåle en mere nærgående og kritisk omtale af deres person og de handlinger, de foretager. Det var endvidere Nævnets opfattelse, at det anvendte ordvalg ”infiltrerer”, ”overtager”, ”indsat” og udsagnet om, at [K2] ”siden hen har brugt sin politiske energi på”, fremstod som vurderinger. På denne baggrund fandt Pressenævnet, at Information ikke havde handlet i strid med god presseskik ved at undlade at forelægge udsagnene for [K1] og [K2] inden offentliggørelsen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2006-6-0386.

Del på sociale medier ved at klikke her: