Sagsnummer: 2007-6-0527

Ikke kritik af JydskeVestkysten, da klagers svar til angrebene fremgik. Frist overskridelse.

05-12-2007

Klage klagede over 3 artikler i JydskeVestkysten. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Fristen for klager over tilsidesættelse af god presseskik er 4 uger efter offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Da klagebrevet vedrørende artiklen af 21. september 2007 er modtaget i Pressenævnet den 30. oktober 2007, er fristen overskredet. Klagepunkter vedrørende denne artikel …

Klage klagede over 3 artikler i JydskeVestkysten.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Fristen for klager over tilsidesættelse af god presseskik er 4 uger efter offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Da klagebrevet vedrørende artiklen af 21. september 2007 er modtaget i Pressenævnet den 30. oktober 2007, er fristen overskredet. Klagepunkter vedrørende denne artikel behandles derfor ikke.
Nævnet har ikke mulighed for at tage stilling til, om [B] fra Holm Byg er korrekt citeret ved udtalelsen ”han ville køre igennem med en bulldozer, hvis vi lavede noget”.
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at angreb og svar, hvor det er rimeligt, bør bringes i sammenhæng og på samme måde, jf. punkt A.4.
Pressenævnet finder, at [K]s svar på angrebene i artiklen navnlig fremgår af udsagnene ”Gartneren nægter sig skyldig”, ”- Da vi købte ejendommen for godt 20 år siden, fik vi at vide af den daværende ejer, at det stykke land hører til ejendommen. Jeg har nu dyrket det i tyve år. Derfor mener jeg, at jeg har vundet hævd på det” og ”[K] er dybt uenig”. Nævnet udtaler derfor ikke kritik af det bragte.
Pressenævnet finder, at JydskeVestkysten heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0527.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: