Sagsnummer: 2009-6-0913

Ikke kritik af JydskeVestkysten for at offentliggøre debatindlæg, der var en modreaktion på tidligere indlæg, og derefter vælge ikke at bringe flere indlæg. Redigering. Læserbrev.

21-12-2009

Klager – en person – klagede over debatindlægget ”Diktaturparti” i JydskeVestkysten.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet finder, at der i debatindlæg må tillades en højere grad af frisprog end i nyhedsartikler og reportager, og at læserbrevsdebatten må have vide rammer. Nævnet finder på den baggrund ikke, at JydskeVestkysten har handlet i strid med god presseskik ved at offentliggøre [A]s debatindlæg, der fremkom som en reaktion på klagers forudgående debatindlæg. Nævnet finder heller ikke grundlag for at kritisere, at JydskeVestkysten i overensstemmelse med den almindelige ret til at redigere mediet valgte ikke at bringe flere indlæg m.v. efter offentliggørelsen af klager og [A]s indlæg. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2009-6-0913.

 

 

Del på sociale medier ved at klikke her: