Sagsnummer: 2005-6-0203

Ikke kritik af Jyllands-Posten for at nævne ansats navn, som i øvrigt er offentligt tilgængeligt.

27-10-2005

Udlændingestyrelsen klagede over en artikel bragt i Jyllands-Posten. Pressen skal i sin omtale af privatpersoner undgå at bringe oplysninger, som kan krænke privatlivets fred. Pressenævnet fandt, at artiklen ikke var i strid med god presseskik, idet den ud over at nævne [A]s navn, som er offentligt tilgængeligt, ikke oplyste hans faktiske adresse eller nævnte oplysninger …

Udlændingestyrelsen klagede over en artikel bragt i Jyllands-Posten. Pressen skal i sin omtale af privatpersoner undgå at bringe oplysninger, som kan krænke privatlivets fred. Pressenævnet fandt, at artiklen ikke var i strid med god presseskik, idet den ud over at nævne [A]s navn, som er offentligt tilgængeligt, ikke oplyste hans faktiske adresse eller nævnte oplysninger i øvrigt om hans private forhold på en sådan måde, at det var i strid med god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2005-6-0203.

Del på sociale medier ved at klikke her: