Sagsnummer: 2008-6-0770

Ikke kritik af Metal Magasinet for ikke at kontrollere forkert oplysning om moderen afgivet af datteren. Genkendelse. Kildekritik.

18-12-2008

Klager – en person – klagede over en artikel i Metal Magasinet. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1. Pressenævnet …

Klager – en person – klagede over en artikel i Metal Magasinet.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1.
Pressenævnet finder, at citatet ”Min far og mor arbejdede der i 80’erne, og jeg blev lavet nede i kabelgangene på værket” indeholder faktuelle oplysninger. Klager blev først ansat på stålvalseværket i 1992, og [A] blev født i 1988. Metal Magasinet har således bragt faktuelt forkerte oplysninger om såvel ansættelsesperioden som undfangelsen af [A]. Oplysningerne fremkom imidlertid fra [A] selv, og hendes forældres navne er ikke nævnt. På den baggrund finder Pressenævnet, at Metal Magasinet ikke har været forpligtet til forud for offentliggørelsen at kontrollere oplysningerne, herunder ved forelæggelse af dem for klager. Nævnet udtaler derfor ikke kritik af Metal Magasinet. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2008-6-0770.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: