Sagsnummer: 2005-6-0214

Ikke kritik af Odder Avis for omtale af en klagesag vedrørende støjgener. Klagerne havde retlig interesse.

27-10-2005

Klagerne – K1 og K2 – klagede over en artikel bragt i Odder Avis. Da klagerne bor i et begrænset geografisk område fra det omhandlede diskotek, kunne det ikke udelukkes, at K1 og K2 på trods af den skete anonymisering i artiklen kunne identificeres, hvorfor de havde retlig interesse i at sagen behandles for nævnet. …

Klagerne – K1 og K2 – klagede over en artikel bragt i Odder Avis. Da klagerne bor i et begrænset geografisk område fra det omhandlede diskotek, kunne det ikke udelukkes, at K1 og K2 på trods af den skete anonymisering i artiklen kunne identificeres, hvorfor de havde retlig interesse i at sagen behandles for nævnet. Pressenævnet fandt imidlertid ikke, at der var grundlag for at antage, at artiklens oplysninger var ukorrekte og ej heller, at oplysningerne var af skadelig eller krænkende karakter, hvorfor nævnet ikke udtalte kritik af Odder Avis. Pressenævnet fandt, at der ikke i øvrigt var grundlag for at udtale kritik i sagen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2005-6-0214.

Del på sociale medier ved at klikke her: