Sagsnummer: 2006-6-0415

Ikke kritik af Sjællandske. Manglende bevisførelse.

13-12-2006

Klager klagede over artikel i Sjællandske. Parterne havde over for Pressenævnet afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt det bragte var en gengivelse af de udtalelser, [K] have fremsat. Pressenævnet kunne på grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet ikke fastslå, at [K] var forkert citeret, og der var derfor ikke grundlag for …

Klager klagede over artikel i Sjællandske. Parterne havde over for Pressenævnet afgivet modstridende forklaringer om, hvorvidt det bragte var en gengivelse af de udtalelser, [K] have fremsat. Pressenævnet kunne på grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet ikke fastslå, at [K] var forkert citeret, og der var derfor ikke grundlag for at fastslå, at bladet havde tilsidesat god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2006-6-0415.

Del på sociale medier ved at klikke her: