Sagsnummer: 2008-6-0768

Ikke kritik af TV 2 Lorry for at sætte interview i sammenhæng med oplysninger om ulovlig brug. Redigering.

18-12-2008

Klager – en person – klagede over en udsendelse på TV 2/Lorry. Pressenævnets begrundelse og afgørelse: Parterne har over for Pressenævnet afgivet modstridende forklaringer vedrørende de aftaler, der blev indgået forud for interviewet om vilkårene for dette. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet, kan nævnet ikke tage stilling til …

Klager – en person – klagede over en udsendelse på TV 2/Lorry.
Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Parterne har over for Pressenævnet afgivet modstridende forklaringer vedrørende de aftaler, der blev indgået forud for interviewet om vilkårene for dette. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet, kan nævnet ikke tage stilling til hvilken forklaring, der er den rigtige, og nævnet udtaler på denne baggrund ikke kritik af TV 2 Lorry for at sætte interviewet med [K] i sammenhæng med oplysninger om den ulovlige brug af banecykler og undergrundskulturen omkring disse.
Pressenævnet finder, at [K]s udtalelser – herunder udsagnet ”Det er meget sjovere” – korrekt fremstår som klagers begrundelse for, at han kører på banecykel.
Herefter, og da Pressenævnet finder, at TV 2 Lorry heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik, udtaler nævnet ikke kritik af TV 2 Lorry. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2008-6-0768.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: