Sagsnummer: 2006-6-0399

Ikke kritik af www.journalisten.dk for ikke at forelægge vurderinger. Kompetence.

13-12-2006

Tre klagere klagede over artikel bragt på www.journalisten.dk.

Internetmediet www.journalisten.dk, hvori de påklagede artikler blev bragt, er anmeldt til Pressenævnet den 18. september 2006 efter medieansvarsloven § 8, stk. 1, hvorfor mediet er omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Artiklerne er bragt den 17. august 2006, og klagebrevet er modtaget i Pressenævnet den 6. oktober 2006 -efter anmeldelsen af hjemmesiden. Da mediet var anmeldt til Pressenævnet på tidspunktet for klagens modtagelse, fandt Nævnet, at klagen skulle realitetsbehandles. Pressenævnet bemærker, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Pressenævnet fandt imidlertid, at oplysningerne i artiklen fremstod som henholdsvis www.journalisten.dk og Jørn Astrup Hansens vurderinger på baggrund af det offentliggjorte halvårsregnskab og fondsbørsmeddelelsen, og Nævnet udtalte ikke sin kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2006-6-0399.

Del på sociale medier ved at klikke her: