Sagsnummer: 15-70-00873

Ingen egen drift-sag vedrørende sværdoverfald

27-11-2015

Pressenævnet har afvist at behandle en sag af egen drift vedrørende to mindreårige elevers udtalelser til Ekstra Bladet efter sværdoverfaldet i Trollhättan, hvor en lærer og en elev blev dræbt.
Interviews af børn og unge efter voldelige episoder er et emne af væsentlig betydning, men i den konkrete sag afviste nævnet at behandle klagen.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I medfør af medieansvarslovens § 44, stk. 2, og § 7, stk. 2 og stk. 3, i Pressenævnets forretningsorden (bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsorden for Pressenævnet), kan nævnet af egen drift tage en sag op til behandling, hvis sagen er af væsentlig og principiel betydning. Sagen optages til behandling, hvis et flertal af samtlige medlemmer stemmer for.

 

De påklagede artikler og tv-klip på Ekstra Bladets netavis viser interviews af to elever, der var på den skole i Trollhättan i Sverige, hvor et sværdoverfald fandt sted. En lærer og en skoleelev blev dræbt. De svenske skoleelever, der fremgår af Ekstra Bladets omtale, har sandsynligvis ikke kendskab til omtalen i Danmark.
Tv-interviewet indsat til artiklen ”[Pigen] overlevede: Sådan snød hun sværdmanden” viser en 11-årig pige, der udtaler sig. Det fremgår af klippet, at hun ikke har overværet den voldsomste del af episoden, men har befundet sig lukket inde i et klasseværelse. Hun fremtræder fattet under interviewet. Det fremgår af artiklen, at hendes far kommer til stede kort efter overfaldene. Tv-interviewet indsat til artiklen ”Politiet: Angreb på skole var racistisk motiveret” viser en lidt ældre dreng, der også optræder forholdsvis fattet.

 

Pressenævnet bemærker, at det som udgangspunkt kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaverne at offentliggøre navne og billeder af børn i følsomme situationer. Dette kan dog fraviges i tilfælde, hvor der er tale om større børn eller unge. Det stiller imidlertid skærpede krav til mediets behandling af den unge, over for hvem der skal udvises størst muligt hensyn, idet mediet må tage højde for, at den mindreårige ikke i alle tilfælde kan ventes at være klar over virkningerne af sin offentlige fremtræden.

 

Pressenævnet finder, at spørgsmålet om interviews af børn i forbindelse med voldelige episoder er et emne af væsentlig betydning. På baggrund af de påklagede artikler og videoklip lægger Pressenævnet til grund, at faderen til den 11-årige formentlig kunne have modsat sig, at interviewet blev bragt, og at pigen udtalte sig frivilligt og ikke fremstod stærkt påvirket af den voldelige episode. Nævnet lægger videre til grund, at drengen var ældre end pigen og udtalte sig frivilligt, ligesom han heller ikke fremstod stærkt påvirket.
Pressenævnet finder herefter ikke, at den konkrete sag har en så væsentlig og principiel betydning, at der er grundlag for at tage sagen op til behandling af egen drift. Nævnet har også lagt vægt på, at optagelserne ikke virker krænkende for børnene.
Anmodningen afvises, og sagen behandles ikke.

 

Pressenævnet har tidligere omtalt kravene til samtykke. Der henvises til Presse-nævnets årsberetning for 2000, side 9, ”Omtale af mindreårige uden forældresamtykke”, Pressenævnets årsberetning 2009, side 19, ”Krav til samtykke”, og Pressenævnets årsberetning 2012, side 20, ”Eksponering af børn – samtykke fra forældre”. Herudover henvises til nævnets folder ”Vejledning til ofre for forbrydelser”, der ligesom årsberetningerne er tilgængelig på pressenaevnet.dk under fanebladet ”Publikationer”.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-70-00873.

Del på sociale medier ved at klikke her: