Sagsnummer: 1999-0138

Ingen genoptagelse af sag mod Berlingske Tidende

20-12-1999

Klagerne anmodede om genoptagelse af sag nr. 35/1999, og anførte som begrundelse herfor, at Pressenævnet i afgørelsen ikke havde taget stilling til alle klagepunkter, og at afgørelsen var i strid med de presseetiske regler. Pressenævnet udtalte, at man havde været opmærksom på alle klagerens anbringender, uanset at der i begrundelsen ikke specifikt var henvist til …

Klagerne anmodede om genoptagelse af sag nr. 35/1999, og anførte som begrundelse herfor, at Pressenævnet i afgørelsen ikke havde taget stilling til alle klagepunkter, og at afgørelsen var i strid med de presseetiske regler. Pressenævnet udtalte, at man havde været opmærksom på alle klagerens anbringender, uanset at der i begrundelsen ikke specifikt var henvist til dem alle, og at nævnets kendelse kan indbringes for domstolene efter princippet i grundlovens § 63.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 1999-0138.

Del på sociale medier ved at klikke her: