Sagsnummer: 2003-6-0119

Ingen genoptagelse af sag mod Danmarks Radio. Intet nyt i sag om ansigtslæsning.

25-01-2004

Klager anmodede om genoptagelse af en sag, idet klager fandt, at der var fejl i den afsagte kendelse. Klager begrundede bl.a. sin anmodning om genoptagelse med, at mediet ikke havde overholdt aftalen om den måde, hvorpå udsendelsen skulle sendes. Klageren var endvidere fremkommet med en række kritikpunkter i forhold til sagsbehandlingen i nævnet og til …

Klager anmodede om genoptagelse af en sag, idet klager fandt, at der var fejl i den afsagte kendelse.
Klager begrundede bl.a. sin anmodning om genoptagelse med, at mediet ikke havde overholdt aftalen om den måde, hvorpå udsendelsen skulle sendes.
Klageren var endvidere fremkommet med en række kritikpunkter i forhold til sagsbehandlingen i nævnet og til kendelsens bemærkninger om klagefristens overholdelse.
Pressenævnet udtalte, at nævnet ville kunne genoptage behandlingen af en sag, hvis der var fremkommet nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Da klageren ikke var fremkommet med sådanne nye oplysninger, fandt nævnet ikke grundlag for at genoptage sagen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0119.

Del på sociale medier ved at klikke her: