Sagsnummer: 1999-0137

Ingen genoptagelse af sag mod Ekstra Bladet

20-12-1999

Klageren anmodede om genoptagelse af sag nr. 158/1997 og henviste bl.a. til, at det nu var blevet meddelt, at hans svigerdatter var blevet frikendt i Plejebosagen. Pressenævnet udtalte, at genoptagelse af en afgjort klagesag forudsætter, at de forhold, der henvises til som begrundelse for anmodningen, forelå på det tidspunkt, da mediet bragte den artikel, der …

Klageren anmodede om genoptagelse af sag nr. 158/1997 og henviste bl.a. til, at det nu var blevet meddelt, at hans svigerdatter var blevet frikendt i Plejebosagen. Pressenævnet udtalte, at genoptagelse af en afgjort klagesag forudsætter, at de forhold, der henvises til som begrundelse for anmodningen, forelå på det tidspunkt, da mediet bragte den artikel, der klages over. Da dette ikke var tilfældet, kunne anmodningen om genoptagelse ikke efterkommes.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 1999-0137.

Del på sociale medier ved at klikke her: