Sagsnummer: 2002-0097

Ingen genoptagelse af sag mod Radio Frederiksberg Journalen.

28-10-2002

Klageren begærede genoptagelse af en tidligere afgjort sag. Klageren mente, at kendelsen var uden begrundelse, samt at et af nævnets medlemmer var inhabil, idet klageren på internettet havde beskyldt medlemmet for svindel i forbindelse med en tidligere afgjort sag i Pressenævnet. Pressenævnet udtalte, at det forhold, at et nævnsmedlem tidligere har deltaget i behandlingen af …

Klageren begærede genoptagelse af en tidligere afgjort sag. Klageren mente, at kendelsen var uden begrundelse, samt at et af nævnets medlemmer var inhabil, idet klageren på internettet havde beskyldt medlemmet for svindel i forbindelse med en tidligere afgjort sag i Pressenævnet.
Pressenævnet udtalte, at det forhold, at et nævnsmedlem tidligere har deltaget i behandlingen af en sag vedrørende en klager, gør ikke dette medlem inhabil i relation til senere sager indgivet af den samme klager.
Da der ikke var fremkommet nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse, var der ikke grundlag for at genoptage sagen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2002-0097.

Del på sociale medier ved at klikke her: