Sagsnummer: 2003-6-0136

Ingen genoptagelse af sag mod www.kafka.dk. Mediet anmodede om genoptagelse. Ingen nye oplysninger af betydning.

09-02-2004

Internetmediet ønskede genoptagelse af sag, hvori nævnet havde udtalt kritik af mediet i anledning af et indlæg, der overskred læserbrevsdebattens vide rammer. Pressenævnet kan genoptage behandlingen af en sag, hvis der er fremkommet nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Da mediet ikke var fremkommet med sådanne nye oplysninger, fandt nævnet ikke grundlag for at …

Internetmediet ønskede genoptagelse af sag, hvori nævnet havde udtalt kritik af mediet i anledning af et indlæg, der overskred læserbrevsdebattens vide rammer.
Pressenævnet kan genoptage behandlingen af en sag, hvis der er fremkommet nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Da mediet ikke var fremkommet med sådanne nye oplysninger, fandt nævnet ikke grundlag for at genoptage sagen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0136.

Del på sociale medier ved at klikke her: