Sagsnummer: 2003-6-0085

Ingen genoptagelse af sag nr. 2003-0069 mod TV 2 ang. forkortelse af seerbrev. Ingen nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

14-10-2003

Klager anmodede om genoptagelse af en sag, idet klager bl.a. mente, at nævnet ikke havde taget stilling til den omstændighed, at redaktøren trods klagers overholdelse af reglerne overreagerede med diverse forkortelser af hans seerbrev. Pressenævnet bemærkede, at nævnet ville kunne genoptage behandlingen af en sag, hvis der er fremkommet nye oplysninger af betydning for sagens …

Klager anmodede om genoptagelse af en sag, idet klager bl.a. mente, at nævnet ikke havde taget stilling til den omstændighed, at redaktøren trods klagers overholdelse af reglerne overreagerede med diverse forkortelser af hans seerbrev.
Pressenævnet bemærkede, at nævnet ville kunne genoptage behandlingen af en sag, hvis der er fremkommet nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse.
Da klager ikke var fremkommet med sådanne nye oplysninger, fandt Pressenævnet ikke grundlag for at genoptage sagen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0085.

Del på sociale medier ved at klikke her: