Sagsnummer: 2003-6-0135

Ingen kritik af Århus Stiftstidende. Artikel om tilbageholdt kvinde. Fejlcitater. Modstridende forklaringer.

09-02-2004

Klager klagede over bladets artikel om en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om politiets tilbageholdelse af en kvinde med ugyldig busbillet. Kvinden klagede bl.a. over fejlcitater samt over at være blevet presset til et interview. Pressenævnet fandt ikke grundlag for at konstatere, at bladet havde presset klager til at medvirke i det interview, der dannede …

Klager klagede over bladets artikel om en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om politiets tilbageholdelse af en kvinde med ugyldig busbillet. Kvinden klagede bl.a. over fejlcitater samt over at være blevet presset til et interview.
Pressenævnet fandt ikke grundlag for at konstatere, at bladet havde presset klager til at medvirke i det interview, der dannede grundlag for artiklen. Bladet havde derfor ikke handlet i strid med god presseskik på dette punkt.
Nævnet bemærkede, at parterne havde givet modstridende forklaringer i forhold til, om klager havde accepteret artiklen i den foreliggende form. Henset hertil fandt nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af bladet.
Nævnet havde ikke kompetence til at tage stilling, om klager havde krav på vederlag i anledning af hendes medvirken til interviewet med bladet.
Nævnet fandt ikke i øvrigt, at bladet havde handlet i strid med god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0135.

Del på sociale medier ved at klikke her: