Sagsnummer: 2005-6-0224

Ingen kritik af B.T. for at have bragt en artikel om en charterkundes oplevelser.

10-11-2005

Klager – et rejsebureau – har klaget over en artikel bragt i B.T. På baggrund af parternes afvigende oplysninger om det passerede og Pressenævnets begrænsede muligheder for bevisbedømmelse kunne nævnet ikke tage stilling til, hvorvidt hoteldirektøren havde udtalt sig som gengivet i B.T. eller som anført i [B]s skriftlige klage til rejsebureauet eller om forløbet …

Klager – et rejsebureau – har klaget over en artikel bragt i B.T. På baggrund af parternes afvigende oplysninger om det passerede og Pressenævnets begrænsede muligheder for bevisbedømmelse kunne nævnet ikke tage stilling til, hvorvidt hoteldirektøren havde udtalt sig som gengivet i B.T. eller som anført i [B]s skriftlige klage til rejsebureauet eller om forløbet af det passerede på feriehotellet i Tyrkiet i øvrigt. Pressenævnet fandt imidlertid, at citatet i B.T. ikke indholdsmæssigt var i uoverensstemmelse med citatet i [B]s skriftlige klage til rejsebureauet. Nævnet fandt endvidere, at der ikke var grundlag for at kritisere B.T. for at ha-ve bragt en artikel om en kundes oplevelse af sagen som sket, navnlig ikke, når rejsebureauet i samme udgave af avisen havde haft lejlighed til at udtale sig. Pressenævnet fandt derfor, at der hverken var grundlag for at udtale kritik af B.T. for at have bragt det gengivne citat eller for i øvrigt at bringe artiklen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2005-6-0224.

Del på sociale medier ved at klikke her: