Sagsnummer: 2000-0105

Ingen kritik af B.T. kunne ikke identificeres ud fra artiklen.

06-11-2000

K klagede over, at bladet i en artikel bl.a. havde bragt oplysninger om, at han var sigtet i en større straffesag, idet man ikke i samme forbindelse havde oplyst, at han havde erklæret sig ikke-skyldig i sigtelserne. Da klageren ikke kunne identificeres ud fra artiklens oplysninger, fandt Pressenævnet ikke, at god presseskik var tilsidesat. Kendelsen …

K klagede over, at bladet i en artikel bl.a. havde bragt oplysninger om, at han var sigtet i en større straffesag, idet man ikke i samme forbindelse havde oplyst, at han havde erklæret sig ikke-skyldig i sigtelserne. Da klageren ikke kunne identificeres ud fra artiklens oplysninger, fandt Pressenævnet ikke, at god presseskik var tilsidesat.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2000-0105.

Del på sociale medier ved at klikke her: