Sagsnummer: 2001-0103

Ingen kritik af B.T. Manglende retlig interesse.

20-11-2001

Klageren, der var et udvalg nedsat af otte boligafdelinger i Brøndby Strand, anførte, at bladets journalist havde misbrugt en række kilder, hvis udtalelser i en baggrundsartikel tilsyneladende underbyggede den usaglige og udokumenterede påstand om, at de såkaldt socialt belastede områder udelukkende bebos af mennesker, der ikke har råd til at flytte væk. Pressenævnet fandt, at …

Klageren, der var et udvalg nedsat af otte boligafdelinger i Brøndby Strand, anførte, at bladets journalist havde misbrugt en række kilder, hvis udtalelser i en baggrundsartikel tilsyneladende underbyggede den usaglige og udokumenterede påstand om, at de såkaldt socialt belastede områder udelukkende bebos af mennesker, der ikke har råd til at flytte væk. Pressenævnet fandt, at ingen personer eller persongrupper var omtalt i artiklen på en sådan måde, at klageren havde den nødvendige retlige interesse i at klage til nævnet, og klagen afvistes derfor.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0103.

Del på sociale medier ved at klikke her: