Sagsnummer: 2003-6-0101

Ingen kritik af B.T. Overværelse og referat af vielse.

25-01-2004

Klager klagede over, at bladet i en artikel omtalte, at hun havde giftet sig med sin mands morder. Pressenævnet fandt, at bladet hverken havde handlet i strid med god presseskik, ved at bladets journalist overværede vielsen af klager på Rønnede Rådhus, eller ved bladets referat af vielsesceremonien. Bladet kunne med fordel have oplyst, at klager …

Klager klagede over, at bladet i en artikel omtalte, at hun havde giftet sig med sin mands morder.
Pressenævnet fandt, at bladet hverken havde handlet i strid med god presseskik, ved at bladets journalist overværede vielsen af klager på Rønnede Rådhus, eller ved bladets referat af vielsesceremonien.
Bladet kunne med fordel have oplyst, at klager ikke længere var sigtet i drabssagen, men på baggrund af artiklens øvrige oplysninger fremgik det, at klager ikke fortsat var sigtet i sagen.
Da klager allerede var identificeret ved det offentliggjorte billede, der ledsagede artiklen, fandt nævnet ikke anledning til at udtale kritik i anledning af offentliggørelsen af oplysningen om klagers bopælsby.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0101.

Del på sociale medier ved at klikke her: