Sagsnummer: 2003-6-0097

Ingen kritik af B.T.’s internetavis. Ingen krænkelse af privatlivets fred ved angivelse af navne. Dissens.

25-01-2004

Klager klagede over internetavisens artikel om hendes datters deltagelse i en husbesættelse. Bl.a. klage over krænkelse af privatlivets fred ved angivelse af klagers og hendes ægtefælles navne. Pressenævnet fandt, at der var en klar almen interesse knyttet til omtalen af aktionen, som klagers datter havde deltaget i. Nævnet fandt, at netavisen derfor ikke havde handlet …

Klager klagede over internetavisens artikel om hendes datters deltagelse i en husbesættelse. Bl.a. klage over krænkelse af privatlivets fred ved angivelse af klagers og hendes ægtefælles navne.
Pressenævnet fandt, at der var en klar almen interesse knyttet til omtalen af aktionen, som klagers datter havde deltaget i. Nævnet fandt, at netavisen derfor ikke havde handlet i strid med god presseskik ved omtalen af aktionen, hvori klagers datter deltog.
Pressenævnet fandt, at det på grund af klagers og hendes ægtefælles særlige stilling inden for politi og anklagemyndighed var relevant at oplyse om slægtsforholdet til klagers datter. Nævnet fandt derfor ikke grundlag for at udtale kritik i anledning af oplysningerne om klager og hendes ægtefælle – og deraf afledet – om datterens identitet. DISSENS.
Nævnet fandt ikke i øvrigt, at netavisen havde handlet i strid med god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0097.

Del på sociale medier ved at klikke her: