Sagsnummer: 2003-6-0162

Ingen kritik af Beboerbladet Langebjergparken. Gengivelse af e-mails samt forlæggelse.

27-02-2004

Klager klagede over bladets gengivelse af e-mails samt manglende forelæggelse. Pressenævnet bemærkede med hensyn til de e-mails, som klager fremsendte til bladet, og som fra hans side ikke var tænkt offentliggjort i bladet, at redaktøren havde handlet mest korrekt ved at indhente klagers bemærkninger til en offentliggørelse, forinden denne fandt sted. I den konkrete situation, …

Klager klagede over bladets gengivelse af e-mails samt manglende forelæggelse.
Pressenævnet bemærkede med hensyn til de e-mails, som klager fremsendte til bladet, og som fra hans side ikke var tænkt offentliggjort i bladet, at redaktøren havde handlet mest korrekt ved at indhente klagers bemærkninger til en offentliggørelse, forinden denne fandt sted. I den konkrete situation, hvor indlæggene fremtrådte som en del af en løbende debat, dels via opslag i fællesvaskeriet og dels via bladet, om blandt andet mere åbenhed og demokrati, fandt nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af bladet.
Nævnet fandt, at de oplysninger, der var bragt om klager, herunder redaktionens svar på hans e-mails, ikke var af en sådan skadelig, krænkende eller agtelsesforringende karakter, at bladet inden offentliggørelsen burde have efterprøvet dem ved at forelægge dem for ham. Nævnet fandt derfor ikke grundlag for at udtale kritik af bladet på dette punkt.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0162.

Del på sociale medier ved at klikke her: