Sagsnummer: 2003-6-0091

Ingen kritik af Berlingske Tidende og ej genmælekrav. Genmæle fremstod som læserbrev. Klagefrist overskredet.

31-10-2003

Klager klagede over bladets artikel om en journalists speciale på en hjemmeside, som han var redaktør af. Pressenævnet bemærkede for så vidt angik klagen over, at bladet havde tilsidesat god presseskik ved at offentliggøre urigtige oplysninger uden at lade klager komme til orde, at klagefristen var overskredet. Nævnet afviste herefter denne del af klagen. Nævnet …

Klager klagede over bladets artikel om en journalists speciale på en hjemmeside, som han var redaktør af.
Pressenævnet bemærkede for så vidt angik klagen over, at bladet havde tilsidesat god presseskik ved at offentliggøre urigtige oplysninger uden at lade klager komme til orde, at klagefristen var overskredet. Nævnet afviste herefter denne del af klagen.
Nævnet fandt, at klagers indlæg til bladet havde karakter af et læserbrev og ikke en anmodning om genmæle efter medieansvarsloven. Nævnet havde herved lagt vægt på, at det ikke fremgik af indlægget, at der var tale om et genmæle, at indholdet af indlægget ikke levede op til kravet i medieansvarsloven, og at indlægget var fremsendt til debatredaktionen og ikke til redaktøren som foreskrevet i medieansvarsloven. I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i bladet, og bladet var således ikke forpligtet til at bringe klagerens læserbrev.
Få vidt angår klagers forslag til genmæle, som var fremsendt til Pressenævnet, bemærkedes, at en anmodning om genmæle skal fremsendes skriftligt til redaktøren senest 4 uger efter offentliggørelsen af de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået. Da klager ikke havde anmodet bladet om genmæle inden for denne frist, afviste nævnet også denne del af klagen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0091.

Del på sociale medier ved at klikke her: