Sagsnummer: 2003-6-0121

Ingen kritik af Berlingske Tidende. Satirisk artikel med efterfølgende mulighed for at komme til orde.

09-02-2004

Klager – en professor – klagede over, at bladets artikel indeholdt alvorlige og skadelige beskyldninger. Det er Pressenævnets opfattelse, at der må gives medierne vide rammer med hensyn til satiriske gengivelser eller kommentarer i forhold til personer eller begivenheder. Kommentaren om klager, der må betragtes som en offentlig person, var bragt i en fast klumme, …

Klager – en professor – klagede over, at bladets artikel indeholdt alvorlige og skadelige beskyldninger.
Det er Pressenævnets opfattelse, at der må gives medierne vide rammer med hensyn til satiriske gengivelser eller kommentarer i forhold til personer eller begivenheder.
Kommentaren om klager, der må betragtes som en offentlig person, var bragt i en fast klumme, der indeholdte satiriske kommentarer fra navngivne personer. Kommentaren vedrørte et emne af offentlig interesse, som tidligere havde været behandlet i en række artikler og debatindlæg. Bladet havde efter offentliggørelsen af kommentaren tilbudt klager at komme til orde i bladet. På den baggrund fandt nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af bladet i anledning af hverken offentliggørelsen eller det forhold, at bladet ikke havde bragt en berigtigelse.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0121.

Del på sociale medier ved at klikke her: