Sagsnummer: 2002-0091

Ingen kritik af Børsen og intet genmælekrav. Oplysninger efterprøvet og klager kommet til orde.

28-10-2002

Et virksomhedsmæglerfirma klagede over en artikel omhandlende en konflikt mellem klager og en udviklingsvirksomhed. Ifølge klager blev artiklen forelagt ham forud for offentliggørelsen, men hans rettelser om forkerte oplysninger medførte ikke ændringer i artiklen. Pressenævnet fandt under hensyn til, at det var udviklingsvirksomhedens administrerende direktørs vurdering af sagsforløbet, der var kommet til udtryk i artiklen …

Et virksomhedsmæglerfirma klagede over en artikel omhandlende en konflikt mellem klager og en udviklingsvirksomhed. Ifølge klager blev artiklen forelagt ham forud for offentliggørelsen, men hans rettelser om forkerte oplysninger medførte ikke ændringer i artiklen.
Pressenævnet fandt under hensyn til, at det var udviklingsvirksomhedens administrerende direktørs vurdering af sagsforløbet, der var kommet til udtryk i artiklen – enten ved direkte citat, eller ved at bladet i øvrigt har gengivet dennes opfattelse – at der ikke er grundlag for genmæle.
Nævnet fandt videre, at bladet i tilstrækkeligt omfang havde efterprøvet oplysningerne og ladet klager komme til orde, og bladet havde derfor ikke handlet i strid med god presseskik.
Nævnet fandt i øvrigt ikke, at der var grundlag for at fastslå, at journalisten bag artiklen skulle have haft en bevidst skadevoldende hensigt.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2002-0091.

Del på sociale medier ved at klikke her: