Sagsnummer: 2003-6-0088

Ingen kritik af Børsen. Omtale af gammel dom i forbindelse med omtale af selskabstømmersager.

19-11-2003

Klager klagede over, at bladet havde omtalt hans gamle dom – og i den forbindelse bragt hans navn – i en artikel om selskabstømmersager. Pressenævnet bemærkede, at det af punkt C.8. i de vejledende regler for god presseskik fremgår, at en sigtet, tiltalt eller domfældt person bør forskånes for at få fremdraget en ham tidligere …

Klager klagede over, at bladet havde omtalt hans gamle dom – og i den forbindelse bragt hans navn – i en artikel om selskabstømmersager.
Pressenævnet bemærkede, at det af punkt C.8. i de vejledende regler for god presseskik fremgår, at en sigtet, tiltalt eller domfældt person bør forskånes for at få fremdraget en ham tidligere overgået straffedom, hvis den er uden betydning for de forhold, han nu er sigtet, tiltalt eller dømt for. I anden nyhedssammenhæng bør de mod en person tidligere rejste straffesager som regel ikke omtales.
Pressenævnet lagde ved afgørelsen vægt på den betydelige offentlige interesse, der generelt har været knyttet til, hvad der er betegnet som selskabstømning samt til omtalen af disse straffesagers behandling ved domstolene, herunder klagers straffesag. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at klager i artiklen var omtalt i forbindelse med en generel beskrivelse af, hvorledes selskabstømmersagerne indtil videre var afgjort ved domstolene. På den baggrund fandt nævnet, at bladet ikke havde handlet i strid med god presseskik ved at nævne klagers navn i artiklen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0088.

Del på sociale medier ved at klikke her: