Sagsnummer: 1999-0103

Ingen kritik af Danmarks Radio klagefristen overskredet

18-10-1999

En af Danmarks Radios lokale radio-stationer bragte et indslag med kritik af det lokale sygehus. Sygehuset klagede herover til Danmarks Radio. Efter at have modtaget Danmarks Radios svar klagede klageren til Pressenævnet én dag for sent. Nævnet afviste klagen på grund af fristoverskridelsen. Nævnet bemærkede, at Danmarks Radios ankeoplysning standardmæssigt burde have indeholdt oplysning om …

En af Danmarks Radios lokale radio-stationer bragte et indslag med kritik af det lokale sygehus. Sygehuset klagede herover til Danmarks Radio. Efter at have modtaget Danmarks Radios svar klagede klageren til Pressenævnet én dag for sent. Nævnet afviste klagen på grund af fristoverskridelsen. Nævnet bemærkede, at Danmarks Radios ankeoplysning standardmæssigt burde have indeholdt oplysning om fristen for at indbringe klagen for Pressenævnet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 1999-0103.

Del på sociale medier ved at klikke her: