Sagsnummer: 2001-0021

Ingen kritik af Dansk Landbrug. Rigtige oplysninger.

13-12-2001

Klager anførte, at bladet havde bragt fremførte urigtige oplysninger, over for hvilke klager ønskede bragt et genmæle. Pressenævnet lagde til grund, at klager ved artiklens offentliggørelse ikke var optaget på leverandørlisten med mulighed for at levere tilskudsberettiget læhegn. Nævnet fandt på den baggrund, at bladet havde været berettiget til at afvise at bringe et genmæle, …

Klager anførte, at bladet havde bragt fremførte urigtige oplysninger, over for hvilke klager ønskede bragt et genmæle. Pressenævnet lagde til grund, at klager ved artiklens offentliggørelse ikke var optaget på leverandørlisten med mulighed for at levere tilskudsberettiget læhegn. Nævnet fandt på den baggrund, at bladet havde været berettiget til at afvise at bringe et genmæle, idet artiklens oplysninger om klagers annoncering fremtrådte som utvivlsomt rigtige. Nævnet fandt, at det ikke kunne føre til et andet resultat, at klager på tidspunktet for offentliggørelsen havde en klar forventning om, at man ville opfylde kriterierne for optagelse på leverandørlisten.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0021

Del på sociale medier ved at klikke her: