Sagsnummer: 2001-0089

Ingen kritik af Ekstra Bladet.

20-11-2001

Klageren anførte, at han med et billede offentliggjort i bladet fremstod som en supporter for en gruppe andengenerationsindvandrere, som var mødt op ved retten i Odense for at støtte deres venner i en voldtægtssag. Klager mente, at det på billedet så ud som om, at han støttede den pågældende gruppe. Nævnet fandt ikke grundlag for …

Klageren anførte, at han med et billede offentliggjort i bladet fremstod som en supporter for en gruppe andengenerationsindvandrere, som var mødt op ved retten i Odense for at støtte deres venner i en voldtægtssag. Klager mente, at det på billedet så ud som om, at han støttede den pågældende gruppe. Nævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af bladet. Nævnet lagde herved vægt på, at billedet var taget i forbindelse med domsafsigelsen i en straffesag, der var forbundet med stor offentlig interesse. Klager, der selv er fotograf, kunne påregne, at han ved at stille sig i den gruppe af personer, der var mødt op for at støtte deres venner i en voldtægtssag, risikerede at blive fotograferet sammen med gruppen. Nævnet fandt endvidere ikke grundlag for ud fra sagens oplysninger at fastslå, at bladet bevidst havde skåret billedet til, således at klager fremstod som en blandt flere i gruppen og ikke som fotograf fra TV 2. Nævnet fandt på denne baggrund heller ikke grundlag for at kritisere, at bladet på ny – dog i væsentlig mindre form – bragte billedet den 17. august 2001. Samlet fandt nævnet ikke, at bladet havde handlet i strid med god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0089.

Del på sociale medier ved at klikke her: